ਜਿਹਨ

D_Bhullar

Bhullarz
ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਉਜਾਲਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚਮਕ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੈ
ਅੱਗ 'ਚ ਆਪ ਬਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ।
 
Top