ਕਬਰ

Tejjot

Elite
ਨਾ ਆਈ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਨਾ
ਕੋਈ ਦੀਪ ਜਗਾਈ
ਨਾ ਕਰੀ ਕਦੇ ਚੇਤੇ ਮੈਨੂੰ,ਨਾ
ਨੈਣੀ ਹੰਝੂ ਵਹਾਈ @ਤੇਜੀ
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
Sanjeev dadral ਕਬਰ ਅਰਮਾਨਾ ਦੀ 2 Liners 1
[Gur-e] ਕਬਰ 2 Liners 1
Similar threads


Top