ਗੁਨਾਹਗਾਰ

ਸਰਦਾਰ ਜੀ

Well-known member
ਇਕ ਚੁਪ ਤੇਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੈਸਾ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਦਿਤਾ
ਦੋ ਪਲਾਂ ਵਿਚ "ਗਿੱਲ" ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬਣਾ ਦਿਤਾ।।
 
Top