ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਘਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕੁੜੀਏ....!!

Student of kalgidhar

Prime VIP
Staff member
☞ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਘਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕੁੜੀਏ....!!
☞ਕੋਈ ਫ਼ਕੀਰ ਤਾਂ ਨਹੀ....!!
ਪੁੱਤ ਬਾਪੂ ਦੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗਲੀਆ ਚ ਰੋਲੇ...!!
ਏਡੀ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀਰ ਨਹੀ....!!✌✌deep saab
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
J ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾ ਦੇ 2 Liners 2
Similar threads

Top