ਕਿਤਾਬ ਭੇਜਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਦਿਓ

ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੀ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ" ਜਿੰਦਗੀ ਸੰਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ " ਛਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ i ਚਾਹਵਾਨ ਦੋਸਤ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲੋਕ ਗੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ i ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹਾਂ....ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸਜ ਕਰ ਦੇਣ...ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਭੇਜ ਸਕਾਂ...

ਆਰ.ਬੀ.ਸੋਹਲ

progress-1.gif
 
Top