ਹਾਰ

BaBBu

Prime VIP
ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਯਾਰ ਵੀ ਦੇਵਣ ਨਾ ਢੋਈ
ਵੱਸਦੀ ਦੁਨੀਆ ਉਜੜੇ ਮਰੇ ਸੱਜਣ ਕੋਈ
ਦੇਬੀ ਕਿੱਧਰੇ ਆਪਣੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਜੇ ਸਾਰਾਂ
ਲੋਕੋ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾ ਜੱਗ ਤੇ ਹਾਰਾਂ
 
Top