ਮੈਂ ਵੀ ਜੱਟ ਹਾਂ ਲਹੌਰ ਵਰਗਾ

KARAN

Prime VIP
ਹੋਰ ਜੱਗ ਤੇ ਸਵੈਗ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ
ਚਿੱਟੇ ਕੁੜਤੇ ਦੀ ਟੌਹਰ ਵਰਗਾ
ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਰੇਤ ਜਹੀ ਏਂ ਜੱਟੀਏ
ਮੈਂ ਵੀ ਜੱਟ ਹਾਂ ਲਹੌਰ ਵਰਗਾ

ਤੈਨੂੰ ਸੈਰ ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਕਰਾ ਦਿਆਂ
ਪੰਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂ
ਚਿੱਤ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਕੇਸਾਂ ਚ ਸਜਾ ਦਿਆਂ
ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਗੁਲਮੋਹਰ ਵਰਗਾ
ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਰੇਤ ਜਹੀ ਏਂ ਜੱਟੀਏ
ਮੈਂ ਵੀ ਜੱਟ ਹਾਂ ਲਹੌਰ ਵਰਗਾ

ਨੀ ਤੂੰ ਜੱਟ ਨਾਲ ਖੜੀ ਨੇ ਹੀ ਫੱਬਣਾ
ਜੋੜੀ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁਣਾ ਦੇਖੀਂ ਸਬਨਾਂ
ਤੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਟਿਆਲ਼ੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਬਣਾ
ਕੁੜੇ ਘੱਗਰਾ ਪਸ਼ੌਰ ਵਰਗਾ
ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਰੇਤ ਜਹੀ ਏਂ ਜੱਟੀਏ
ਮੈਂ ਵੀ ਜੱਟ ਹਾਂ ਲਹੌਰ ਵਰਗਾ

ਬੜਾ ਚੰਦਰਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕੋਲ਼ੋਂ ਡਰ ਨੀ
ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਕੰਨ ਕਰ ਨੀਂ
ਤੈਨੂੰ ਐਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਭਣਾ ਕੋਈ ਵਰ ਨੀਂ
ਜੈਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨੀ ਛੋਹਰ ਵਰਗਾ
ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਰੇਤ ਜਹੀ ਏਂ ਜੱਟੀਏ
ਮੈਂ ਵੀ ਜੱਟ ਹਾਂ ਲਹੌਰ ਵਰਗਾ.......
Zaildar Pargat Singh
 
Top