ਰਿਸ਼ਤੇ ..

Parv

Prime VIP
ਇੱਕ ਰੁੱਸ ਜਾਵੇ ਦੂਜਾ ਮਨਾਵੇ
ਇਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇ.
ਅੈਸੇ ਸੱਜਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਦੇ ਨੇ.
 
Top