ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਰਮ ਸਾੲਿਦ ਤਾਹਿਅੋ ...

rAJ06412

Well-known member
ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਰਮ ਸਾੲਿਦ ਤਾਹਿਅੋ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ,

ਸੁਖਾ ਤੋ ਬਗੈਰ ਦੁਖਾਂ ਚ ਗੁਜਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ...!!
 
Top