ਸ਼ਡ ਕੇ ਨੀ ਜਾੲੀ ਦਾ

ਸਰਦਾਰ ਜੀ

Well-known member
ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸਰ ਦੇਖੋ ਹਰ ਪਾਸੇ ਗਰਮਾੲੀ ਦਾ,

ਪਿਅਾਰ ਪਾਕੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨਾਂ, ਕਦੇ ਸ਼ਡ ਕੇ ਨੀ ਜਾੲੀ ਦਾ.....
 
Top