ਤੇਰਾ ਨਾਮ

ਸਰਦਾਰ ਜੀ

Well-known member
ਸੜ ਗੲੀ ਡਾੲਿਰੀ ੲਿਕ ਬਚਿਅਾ ਸਫਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਅਾ,
ਸਭ ਕੁਝ ਜਲ ਗਿਅਾ ਬੱਸ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਅਾ ॥
 
Top