ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ

Tejjot

Member
ਪਹਿਲਾ ਕੀਤਾ ਵਧੇਰਾ ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਤੇਰਾ ਘੱਟ ਗਿਆ
ਰਾਵਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਚੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਗਿਆ @ਤੇਜੀ
 
Top