ਰੱਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਸੂਰ ਏ ਕੀ

KARAN

Prime VIP
ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਭੁਚਾਲ ਸੀ ਆਇਆ, ਨਾਲੇ ਈ ਲੈਕੇ ਕਾਲ ਸੀ ਆਇਆ
ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬਾ ਆਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬੰਦਾ ਵਾਹਵਾ ਮਰਿਆ ਏ
ਰੱਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਸੂਰ ਏ ਕੀ, ਸਬ ਸਾਡਾ ਈ ਕਰਿਆ ਧਰਿਆ ਏ

ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ? ਜੰਗਲ ਵੱਡ ਵੱਡ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾ ਛੱਡੋ
ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ? ਪਰਬਤ ਕੱਟ ਕੱਟ ਵੱਡੇ ਡੈਮ ਬਣਾ ਛੱਡੋ
ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲਈਏ, ਮੁੜ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਜਰਿਆ ਏ
ਰੱਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਸੂਰ ਈ ਕੀ, ਸਬ ਸਾਡਾ ਈ ਕਰਿਆ ਧਰਿਆ ਏ

ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸੌ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਛੱਤ ਦੇਵੋ
ਸੈਂਸਦਾਨ ਜੋ ਰੱਬ ਬਣਦੇ ਨੇ ਓਹਣਾ ਨੂ ਕੋਈ ਮੱਤ ਦੇਵੋ
ਸਬ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰੁੱਖ ਨ੍ਹੇਰੀ ਵਿੱਚ ਸਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝ੍ੜਿਆ ਏ
ਰੱਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਸੂਰ ਈ ਕੀ, ਸਬ ਸਾਡਾ ਈ ਕਰਿਆ ਧਰਿਆ ਏ

ਜਿੰਨਾ ਰਹਾਂਗੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ,
ਜੈਲਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਓਨੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹਾਂਗੇ
ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕੁਜ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਓਸੇ ਨੇ ਹੀ ਭਰਿਆ ਏ
ਰੱਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਸੂਰ ਈ ਕੀ, ਸਬ ਸਾਡਾ ਈ ਕਰਿਆ ਧਰਿਆ ਏ....
Zaildar Pargat Singh
 
Top