ਚਿੱਤ ਪਰਦੇਸਾਂ ਚ

Taur Kaur

Member
ਸਾਡਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀ ਲੱਗਦਾ ਚਿੱਤ ਪਰਦੇਸਾਂ ਚ ,
ਉੱਤੌ ਲੌਕੀ ਵੀ ਵੱਡ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ |​
 
Top