*ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ*

[Gur-e]

Prime VIP
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਕਾਹਦਾ......
ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ਼ਨੂੰ ਖੁਸ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖ਼ ਸਕਾਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਕਾਹਦਾ
 
Top