*ਨਾਂ ਤੇਰਾ*

[Gur-e]

Prime VIP
ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿਚ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡ ਤਾ ਸੀ
ਖੁਦ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ
ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ
ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ ਖ਼ਤ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ
ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ
ਤਾਂਹੀਓਂ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਨਾਂ ਤੇਰਾ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ
 
Top