ਫਿਰ ਬਾਗੀ ਸਿਰਾ ਨੂੰ

D_Bhullar

Bhullarz
ਫਿਰ ਬਾਗੀ ਸਿਰਾ ਨੂੰ ਵ*ੱਢ ਹਕੂਮਤ ਬੋਵੇਗੀ..ਫਿਰ ਉਸ ਚੋ ਫਸਲ ਬਗਾਵਤ ਉਗ ਖਲੋਵੇਗੀ
ਜੁਲਮੀ ਬੂਟਾ ਦੀ ਪੈੜ ਜੇ ਧਰਤੀ ਰੋਂਦ ਰਹੀ,ਸਿਰਲੱਥ ਜਵਾਨੀ ਦਾਗ ਲਹੂ ਨਾਲ ਧੋਵੇਗੀ।
 
  • Like
Reactions: Era
Top