ਮਿੱਟੀ

D_Bhullar

Bhullarz
ਹਰ ਮਿ*ੱਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਲਸਤ..ਹਰ ਮਿੱਟੀ ਕੁੱਟਿਆ ਨਹੀ ਭੁਰਦੀ
ਹਰ ਫੱਟੜ ਮੱਥਾ ਨਹੀ ਝੁਕਦਾ..ਬੰਨ ਲਾਇਆ,,ਹਰ ਛੱਲ ਨਹੀ ਰੁਕਦੀ।।
 
Top