ਇਕ ਦਰਦ

Lally Apra

_love_punjab_love_me_
ਜਿਥੇ ਐਨਾ ਝੱਲਿਆ ਏ ਉਥੇ ਇਕ ਦਰਦ ਹੋਰ ਹੀ ਸਹੀਂ
ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਜਗਾਹ ਲਾਲੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਥੋਹਰ ਹੀ ਸਹੀਂ
written by.......ਲਾਲੀ ਅੱਪਰਾ
 
Top