ਮੰਨਿਆ ਕੇ ਤੇਰੀ ਦੀਦ ਦੇ

KARAN

Prime VIP
ਮੰਨਿਆ ਕੇ ਤੇਰੀ ਦੀਦ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀ ਹਾ ਮੈਂ
ਪਰ ਓਸ ਤੋ ਜਾ ਕੇ ਪੁਛ ਜਿਸਨੂ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀ ਹਾ ਮੈਂ
 
Top