ਕਾਸ਼ !!!!!

Singh-a-lion

Prime VIP
ਕਾਸ਼ !!!!!
ਮੈਂ ਓਹਦੀਆ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵਾਂ....
ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਰੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੇ ਡਰ
ਤੋਂ,,
 
Top