ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੀਆਂ ਤੰਗ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨ&#2631

jass_cancerian

ਯਾਰ ਸਾਥੋ

ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੀਆਂ ਤੰਗ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ,
ਹਰ ਦਮ ਦੀਦਾਰ ਤੇਰੇ ਦੀ ਕਰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ,

not mine.....,

 

Saini Sa'aB

K00l$@!n!
Re: ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੀਆਂ ਤੰਗ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨ&#

nice lines :wah
 

RaviSandhu

SandhuBoyz.c0m
Re: ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੀਆਂ ਤੰਗ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨ&a

..............
 
Re: ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੀਆਂ ਤੰਗ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨ&#

?????????????
 
Re: ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੀਆਂ ਤੰਗ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨ&#

ਅੱਤ ਲਿਖਿਆ ੨੨
 
Top