ਸੌਹਾ ਖਾ ਕੇ

ਕੀ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਾ ਯਾਰੋ ਮੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇ-ਵਫਾਈ ਦਾ
ਲੋਕ ਤੇ ਇਥੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਦੇਂ ਨੇ ਗੁਰੂਘਰ ਵਿਚ ਸੋਂਹਾ ਖਾ ਕੇ .....ਸੰਜੀਵ ਦਦਰਾਲ
 
Top