ਬਹੁਤਾ ਹਾਸਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਬਹੁਤਾ ਹਾਸਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
ਵਖ਼ਤ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨੂੰ__

ਹਰ ਰੰਗ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਏ
ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਹਾਰਿਆਂ ਨੂੰ__
 
Top