ਅੰਬਰਾਂ ਚ ਉੱਡੀਏ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ

KARAN

Prime VIP
ਅੰਬਰਾਂ ਚ ਉੱਡੀਏ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?
ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਣ ਲਈਏ, ਹਾਲੇ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਐ
 
Top