ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖ&#26

ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ
ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਏ,
ਪਰ! ਇਸ ਕਮਲੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਚਾਇਆ ਜਦੋ ਤੂੰ
ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀ ਸੀ..
 
  • Like
Reactions: Era
Top