ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਗੇ ਆਪਣੇ ਮਾ&#26

→ ✰ Dead . UnP ✰ ←

→ Pendu ✰ ←
Staff member
ਨਾ ਮੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਛੁੱਟਣ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ__,
ਏਨਾ ਅੜਿਆ ਪਿਆਰ ਕਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਾਪੇ__,
ਨਾ ਬਣਨਾ ਮੈ ਹੀਰ ਸਲੇਟੀ ,ਨਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨਾ ਸੋਹਣੀ__,
ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਅੜਿਆ ਜਗ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣੀ__,
ਜਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਰੂਹਾਂ ਮਿਲਣਾ ਆਪੇ__,
ਚਾਨਣ ਦੀ ਮੇਹਿੰਦੀ ਲਾਵਾਗੀ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਈ ਚਾਈ__,
ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਗੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ__,________
Patta Ni
 

JUGGY D

BACK TO BASIC
Re: ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਗੇ ਆਪਣੇ ਮਾ

:y........
 
Top