ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਤ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਸੁਣੋਨਾ &#26

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਤ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਸੁਣੋਨਾ ਬਹਤ ਕਠਿਨ ਹੈ **
ਚਹੂ ਪੁਤਰਾ ਨੂ ਦੋ ਦੋ ਕਰ ਕੇ ਘੋਲ ਗੁਮੋਨਾ ਬਹਤ ਕਠਿਨ ਹੈ **
ਹੁਕਮ ਮਨ ਚਮਕੋਰ ਗੜੀ ਕਦਮ ਓਠਹੋਨਾ ਬਹਤ ਕਠਿਨ ਹੈ **
ਰਾਹ ਵਿਚ ਤਕ ਕੇ ਲਾਸ ਪੁਟਰ ਦੀ ਕਫ਼ਨ ਨਾ ਪੋਣਾ ਬਹਤ ਕਠਿਨ ਹੈ
 
Re: ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਤ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਸੁਣੋਨਾ

great..
 

pps309

Prime VIP
Re: ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਤ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਸੁਣੋਨਾ

Waheguru..........:pr
 

kanwaljot

Member
Re: ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਤ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਸੁਣੋਨਾ

good..
 

#m@nn#

The He4rt H4ck3r
Re: ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਤ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਸੁਣੋਨਾ

Dhan Dhan Baajan Wala :pr
 
Top