ਇਕ ਪੱਲ ਵੀ ਜੇ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਾ ਤੇਨੂੰ ਤਾ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ

~¤Akash¤~

Prime VIP
ਇਕ ਪੱਲ ਵੀ ਜੇ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਾ ਤੇਨੂੰ ਤਾਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਹਾ ਆਪਣਿਆ ਹੀ ਸਾਹਾਂ ਨਾਲ,

ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਅੳਦਾ ਕਿ ਜਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾ ਸਾਹਾ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇਰੀਆ ਯਾਦਾਂ ਨਾਲ,
 
Top