ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਝ ਸੀ ਭਾਜੀ ਮੋੜੀ ਸਿੰਘਾ ਨੇ

KARAN

Prime VIP
ਕਾਤਲ ਨਿਰਦੋਸ਼ੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਰਜਾਨ ਦਾਸ ਨਾ ਛੱਡਿਆ
ਲਲਿਤ ਮਾਕਨ ਕੁੱਤਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਸ ਨਾ ਛੱਡਿਆ
ਫਿਰ ਜਾ ਪੂਨੇ ਵੈਦਿਆ ਦੀ ਧੌਣ ਮਰੌੜੀ ਸਿੰਘਾ ਨੇ
ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਝ ਸੀ ਭਾਜੀ ਮੋੜੀ ਸਿੰਘਾ ਨੇ!

ਪੀੜ ਕੌਮ ਤੇ ਦੇਖਕੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਧਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਅੱਗ ਜੁਲਮ ਦੀ ਨਾਲ ਲਹੂ ਦੇ ਠਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਵਾਂਗ ਗੁਲਾਬਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਦਗੀ ਮਾਣੀ ਥੋੜੀ ਸਿੰਘਾ ਨੇ
ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਝ ਸੀ ਭਾਜੀ ਮੋੜੀ ਸਿੰਘਾ ਨੇ!

ਮੌਤ ਦੇ ਗਾਨੇ ਬੰਨ ਕੇ ਘੋੜੀ ਚੜ ਗਏ ਯੋਧੇ ਜੀ
ਜੁਲਮ ਦੀ ਗੰਗਾ ਮੂਹਰੇ ਅੜ ਗਏ ਯੋਧੇ ਜੀ
ਨਾਲ ਹੌਂਸਲੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਆਕੜ ਤੋੜੀ ਸਿੰਘਾ ਨੇ
ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਝ ਸੀ ਭਾਜੀ ਮੋੜੀ ਸਿੰਘਾ ਨੇ!

ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਸੂਰ ਬਣ ਗਿਆ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਜੀ
ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਪਿਆਰਾ ਜੀ
ਜਿਸਦੀ ਖਾਤਰ ਰੱਤ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਰੋੜੀ ਸਿੰਘਾ ਨੇ
ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਝ ਸੀ ਭਾਜੀ ਮੋੜੀ ਸਿੰਘਾ ਨੇ!

ਪੱਤ ਕੌਮ ਦੀ ਰੱਖ ਲਈ ਗਦਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿੰਦੇ ਨੇ
ਹੱਸ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਚੁੰਮ ਲਈ ਸੁੱਖੇ ਪੁੱਤ ਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ
ਸੰਧੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕੌਮ ਦੀ ਸਦਾ ਸੀ ਲੋੜ੍ਹੀ ਸਿੰਘਾ ਨੇ
ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਝ ਸੀ ਭਾਜੀ ਮੋੜੀ ਸਿੰਘਾ ਨੇ!

ਜੁਗਰਾਜਸਿੰਘ‬
 
Top