ਤੇਰੇ ਸੁਭ੍ਹਾ ਵਰਗਾ

KARAN

Prime VIP
ਤੇਰੇ ਸੁਭ੍ਹਾ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ
ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਤੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ।।
 
Top