ਮੇਲ ਨਹੀਓਂ ਕੋਈ ਪੱਗ ਤੇ ਡਰੱਗ ਦਾ

KARAN

Prime VIP
ਸ਼ੇਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀ ਲੱਗਦਾ
ਮੇਲ ਨਹੀਓਂ ਕੋਈ ਪੱਗ ਤੇ ਡਰੱਗ ਦਾ
ਭੁੱਲ ਗਿਐਂ ਕਾਹਤੋਂ ਮੂਰਖਾ ਨਿਕੱਮਿਆ
ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀ ਭਗਤ ਜੱਮਿਆ
ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆ ਦਰਿਆ ਏ ਵੱਗਦਾ
ਮੇਲ ਨਹੀਓਂ ਕੋਈ ਪੱਗ ਤੇ ਡਰੱਗ ਦਾ
ਪੁੱਤ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਚ ਬਹਿਨ ਲੱਗਿਆ
ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਨੂ ਫੇ ਡਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ
ਪੱਕੀ ਫਸਲ ਨੂ ਡਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਦਾ
ਮੇਲ ਨਹੀਓਂ ਕੋਈ ਪੱਗ ਤੇ ਡਰੱਗ ਦਾ
ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਪਗੜੀ
ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਭੰਗ ਰਖ ਜਾਂਦੇ ਰਗੜੀ
ਚੂਸ ਲਿਆ ਰੱਤ ਇਹਨੇ ਰਗ ਰਗ ਦਾ
ਮੇਲ ਨਹੀਓਂ ਕੋਈ ਪੱਗ ਤੇ ਡਰੱਗ ਦਾ
ਜਿਸਮ ਚ ਜਾਨ ਜੁੱਸਾ ਜੋਸ਼ ਕੋਈ ਨਾ
ਨਸ਼ੇ ਪਿੱਛੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਫੇਰ ਹੋਸ਼ ਕੋਈ ਨਾ
ਬਾਪ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਠੱਗਦਾ
ਮੇਲ ਨਹੀਓਂ ਕੋਈ ਪੱਗ ਤੇ ਡਰੱਗ ਦਾ
ਅੱਧਪੱਕੇ ਫਲ ਵਾਂਗ ਟੁੱਟ ਜਾਏਂਗਾ
ਸਮਾਂ ਔਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫੁੱਟ ਜਾਏਂਗਾ
ਜੈਲਦਾਰਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਜਿਵੇਂ ਝੱਗ ਦਾ
ਮੇਲ ਨਹੀਓਂ ਕੋਈ ਪੱਗ ਤੇ ਡਰੱਗ ਦਾ .....

Zaildar Pargat Singh
 
Top