ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਯੀ

ਤੂ ਤਾ ਕੇੰਦਿ ਸੀ ਤੂ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਯਾ ਹ
ਫੇਰ ਕੋਈ ਕਿੰਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਯੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ

ਤੇਰਾ ਤੇਜਸ ਤੇਜਪਾਲ

tu ta kahndi c tu mera ho gya h
fer koi kinj apne aap nal Bewfayi kar skda h

Tera Tejas Tejpal
 
Top