ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ

ਗੱਲ ਤੇ ਤੇਰਾਂ ਪਿਆਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੀ
ਲੜ ਕੇ ਤਾਂ “ਦਦਰਾਲ“ ਰੱਬ ਕੋਲੋ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਾਂ ਲੈਂਦਾ
 
Top