ਫਿਰ ਨਹੀ ਵੱਸਦੇ ਉਹ ਦਿਲ.. ਜੋ ਇਕ ਵਾਰ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ

ਫਿਰ ਨਹੀ ਵੱਸਦੇ ਉਹ ਦਿਲ.. ਜੋ ਇਕ ਵਾਰ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ


ਕਿਉਂਕਿ ਕਬਰਾਂ ਜਿੰਨੀਆ ਮਰਜੀ ਸਵਾਰ ਲਉ..ਪਰ ਉਥੇ ਰੋਣਕ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ...........
 
Top