ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਹੀ ਉਸਨੇ ਬਦਲ ਲਿਆ ਰਸਤਾ

KARAN

Prime VIP
ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਹੀ ਉਸਨੇ ਬਦਲ ਲਿਆ ਰਸਤਾ
ਸੁਆਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹਿੰਗਾ,
ਇਕਰਾਰ ਹੋ ਗਿਅ ਸਸਤਾ !​
 
Top