ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

KARAN

Prime VIP
ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ

ਮੁਨਾਫਾ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
 
Top