ਪਤਾ ਨੀ ਏਥੇ 'ਇਨਸਾਨ

KARAN

Prime VIP
ਪਤਾ ਨੀ ਏਥੇ 'ਇਨਸਾਨ' ਹੀ ਕਿਉਂ ਘੁਲ-ਮਿਲ ਕਿ ਨਹੀ ਰਹਿੰਦਾ,,,
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ 'ਮਿਲਾਵਟ' ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ,,,"
 
Top