ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਮੈ ਹੱਸ ਤਾਂ ਸਕਦਾ

KARAN

Prime VIP
ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਮੈ ਹੱਸ ਤਾਂ ਸਕਦਾ
ਪਰ ਮੈ ਖੁਸ਼ ਨਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ
 
Top