ਤੇਰੀ ਵਿਯੋਗ-ਪੀੜ ਹੀ

KARAN

Prime VIP
ਤੇਰੀ ਵਿਯੋਗ-ਪੀੜ ਹੀ
ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਫੈਲ ਕੇ
ਰੂਹਾਂ ਅਨੰਤ ਅਰਸ਼ 'ਚੋਂ
ਜਨਮਾ ਜਗਾ ਰਹੀ ।

ਏਹੋ ਵਿਯੋਗ-ਪੀੜ ਹੈ
ਹਰ ਇਕ ਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ
ਤਕਦੀ ਤਕਾ ਰਹੀ ।

ਤੇ ਏਹੋ ਮਾਹ ਸੌਣ ਦੇ
ਗੂਹੜੇ ਹਨੇਰ ਵਿਚ
ਹੈ ਸਰ ਸਰਾਉਂਦੇ ਪੱਤਿਆਂ-
'ਚ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੀ ।

ਇਹੋ ਹੀ ਪੀੜ ਫੈਲੀ ਹੈ
ਸੱਧਰ ਪਿਆਰ ਵਿਚ
ਇਨਸਾਨੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਜੋ
ਦੁਖ ਸੁਖ ਬਣਾ ਰਹੀ ।

ਏਹੋ ਵਿਯੋਗ-ਪੀੜ ਹੈ
ਹਰਦਮ ਹੀ ਪੰਘਰ ਕੇ
ਜੋ ਮੇਰੇ ਕਵੀ-ਮਨ 'ਚੋਂ
ਸਦਾ ਵਗਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ।ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ
 
Top