ਚੰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਹੈਣ ਬਿਜਲੀਆਂ ਹੋ &#25

BaBBu

Prime VIP
ਚੰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਹੈਣ ਬਿਜਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ।
ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਵਿੰਹਦੇ ਵਿੰਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ।

ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ ਕੀਤਾ ਮਨ ਕੁੱਝ ਹੌਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ;
ਮਨ ਨੇ ਹੌਲਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਲਕਾਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ।

ਨਜ਼ਰ ਸਰਾਪੀ ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਾ ਏ ਚੱਲ ਗਿਆ ;
ਕੋਇਲਾਂ ਸੀ ਕਲੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ।

ਗੀਤ ਮੇਰੇ ਨੇ ਜਿੱਦ ਇਹ ਕੀਤੀ ਰਾਗ ਤੇਰਾ ਮਨ ਮੋਂਹਦੇ ਨੇ ;
ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤਾਰਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ।

ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤੀਂ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਲਈ ;
ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਇਸ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ।

ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ ਸਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਵੱਲ ਇਕੋ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਏ ;
ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ।
 
Top