ਦੁੱਖ ਇਹ ਨਹੀ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਦੁੱਖ ਇਹ ਨਹੀ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮੇਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹੋਣ ਨਾ Diਤਾ__
ਦੁੱਖ ਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀ ਕੇ ਰੱਬ ਵੀ ਓਹਨਾ ਨਾਲ Mileਆ ਹੋਇਆ ਸੀ__
 
Top