ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ..
ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਸੀ ਗਿਣਿਆ..!!
 
Top