ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਉ ਜਾ ਕੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਉ ਜਾ ਕੇ
ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਆਪਣਾ,
ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਹ ਉਹਦੇ ਨੇ __
ਪਰ ਜਾਨ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਏ....!!
 
Top