ਸਮੇਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾ

KARAN

Prime VIP
ਸਮੇਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਆਪਣੇ ਝੂਠੇ ਵਾਦਿਆ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਕਿੱਸੇ,,,,
ਅਗਲੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਉਗੀ..!!
 
Top