ਸੱਜਣਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਚੱਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ

KARAN

Prime VIP
ਸੱਜਣਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਚੱਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ
ਛੱਡਣ ਦਾ ਇਹ ਪੱਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ

ਤੀਲਾ ਤੀਲਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ
ਦਿਲ ਸੀ ਮੇਰਾ ਛੱਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ

ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀਂ ਮਰਜੂੰਗਾ ਮੈਂ
ਕੱਲ ਰੋਇਆ ਸਾਂ ਅੱਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ

ਪੀੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਹੱਸਣੈਂ
ਤੈਨੂ ਔਂਦੀ ਲੱਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ

ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖੱਜਲ ਹੋਵਾਂ
ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਹੱਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ

ਜਿੱਦਰ ਹਿੱਕੇਂ ਓਦਰ ਤੁਰ ਪਾਂ
ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੱਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ

ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੇ
ਪੱਥਰ ਜਾਣਾ ਭੱਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ............... Zaildar Pargat Singh
 
Top