ਮੇਰੇ ਚੇਤਿਆਂ ਚੋਂ ਹੁਣ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋ ਜਾ

KARAN

Prime VIP
ਮੇਰੇ ਚੇਤਿਆਂ ਚੋਂ ਹੁਣ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋ ਜਾ,
ਉਮਰ ਦੇ ਇਸ ਆਖਰੀ ਪੜਾਹ ਵਿਚ ...
ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਕ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰ ਦੇ ..
 
Top