ਜੀ ਕਰਦੈ ਪੁੱਛਾਂ ਰੱਬ ਨੂ ਤੇਰੀ ਮਰਜੀ ਕੀ ਐ

KARAN

Prime VIP
ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੇ ਸਵਾਲ ਖੁਦਾ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਹਰਜ਼ ਈ ਕਿ ਐ
ਜੀ ਕਰਦੈ ਪੁੱਛਾਂ ਰੱਬ ਨੂ ਤੇਰੀ ਮਰਜੀ ਕੀ ਐ

ਕਾਹਤੋਂ ਕੁਖ ਦੇ ਵਿਚ ਓ ਮਰਦੀ ਹੈ
ਕਾਹਤੋਂ ਸੜਦੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਜੋ ਪਗ ਅਖੌਂਦੀ ਘਰ ਦੀ ਹੈ
ਕਾਹਤੋਂ ਦਾਜ ਦੀ ਭੇਟਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ
ਝੂਠੀ ਕੀਤੀ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਕੀ ਹੈ
ਜੀ ਕਰਦੈ ਪੁੱਛਾਂ ਰੱਬ ਨੂ ਤੇਰੀ ਮਰਜੀ ਕੀ ਐ

ਕਿਤੇ ਸੋਕੇ ਦੇ ਵਿਚ ਸੁੱਕਦਾ ਹੈ
ਕਿਤੇ ਹੜ ਦੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ
ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਲੁੱਕਦਾ ਹੈ
ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਢੁੱਕਦਾ ਹੈ
ਫਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀ ਐ
ਜੀ ਕਰਦੈ ਪੁੱਛਾਂ ਰੱਬ ਨੂ ਤੇਰੀ ਮਰਜੀ ਕੀ ਐ

ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਚੋਰੀ ਹੈ
ਹਰ ਤਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਹੈ
ਅੰਨੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਡੋਰੀ ਹੈ
ਜੈਲੀ ਨੂ ਅਕਲ ਵੀ ਥੋੜੀ ਹੈ
ਆਵੇ ਸਮਝ ਨਾ ਕੀ ਅਸਲ ਹੈ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕਿ ਹੈ
ਜੀ ਕਰਦੈ ਪੁੱਛਾਂ ਰੱਬ ਨੂ ਤੇਰੀ ਮਰਜੀ ਕੀ ਐ .....

Zaildar Pargat Singh
 
Top