ਮੈਨੂ ਜੱਮ ਲੈਣ ਦਿੰਦੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕਾਸ਼ ਅੱਮੀਏ ਨੀ

KARAN

Prime VIP
ਤੇਨੁ ਛੂਹ ਕੇ ਮੈਂ ਵਖੌਂਦੀ ਏ ਆਕਾਸ਼ ਅੱਮੀਏ ਨੀ
ਮੈਨੂ ਜੱਮ ਲੈਣ ਦਿੰਦੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕਾਸ਼ ਅੱਮੀਏ ਨੀ

ਐਵੇਂ ਧੀ ਨੂ ਨਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਾਲੋ ਸਮਝੋ ਨਿੱਕਮੀ
ਮੈਂ ਹੀ ਧੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਪਤਨੀ, ਮੈਂ ਭੈਣ ਮੈਂ ਹੀ ਅੱਮੀ
ਮੇਰੀ ਰੂੜੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਦੀ ਨਾ ਲਾਸ਼ ਅੱਮੀਏ ਨੀ
ਮੈਨੂ ਜੱਮ ਲੈਣ ਦਿੰਦੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕਾਸ਼ ਅੱਮੀਏ ਨੀ
ਤੇਨੁ ਛੂਹ ਕੇ ਮੈਂ ਵਖੌਂਦੀ ਏ ਆਕਾਸ਼ ਅੱਮੀਏ ਨੀ

ਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਮਾਪਿਓ
ਬਿਨਾ ਔਰਤ ਦੇ ਕੀ ਏ ਸਂਨਸਾਰ ਮਾਪਿਓ
ਭੋਰਾ ਕਰਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਅੱਮੀਏ ਨੀ
ਮੈਨੂ ਜੱਮ ਲੈਣ ਦਿੰਦੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕਾਸ਼ ਅੱਮੀਏ ਨੀ
ਤੇਨੁ ਛੂਹ ਕੇ ਮੈਂ ਵਖੌਂਦੀ ਏ ਆਕਾਸ਼ ਅੱਮੀਏ ਨੀ

ਬਿਨਾ ਸਾਡੇ ਘੋੜੀ, ਰਖੜੀ ਤੇ ਕਿੱਕਲੀ ਨਹੀ
ਕਿਸ ਕੱਮ ਦਾ ਓ ਬਾਗ ਜਿੱਥੇ ਤਿਤਲੀ ਨਹੀ
ਤੈਨੂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਅੱਮੀਏ ਨੀ
ਮੈਨੂ ਜੱਮ ਲੈਣ ਦਿੰਦੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕਾਸ਼ ਅੱਮੀਏ ਨੀ
ਤੇਨੁ ਛੂਹ ਕੇ ਮੈਂ ਵਖੌਂਦੀ ਏ ਆਕਾਸ਼ ਅੱਮੀਏ ਨੀ

ਜੈਲਦਾਰਾ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਿਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ
ਬਣੀ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੀ ਧੀ
ਕੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਈ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਸ਼ ਅੱਮੀਏ ਨੀ
ਮੈਨੂ ਜੱਮ ਲੈਣ ਦਿੰਦੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕਾਸ਼ ਅੱਮੀਏ ਨੀ
ਤੇਨੁ ਛੂਹ ਕੇ ਮੈਂ ਵਖੌਂਦੀ ਏ ਆਕਾਸ਼ ਅੱਮੀਏ ਨੀ

Zaildar Pargat Singh​
 
Top