ਓਹਨੇ ਭਰੀਆਂ ਅਖਾਂ ਨਾਲ

KARAN

Prime VIP
ਓਹਨੇ ਭਰੀਆਂ ਅਖਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ
ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਤਾਂ ਨਹੀ ਜਾਵੇਂਗਾ__
ਮੈਂ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ,
.
.
.
.
.
.
.
.
ਕਮਲੀਏ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ 4 ਨਹੀ ਛੱਡੀਆਂ
ਫਿਰ ਤੇਨੂੰ ਕਿਵੇ ਛਡ ਦੂੰਗਾ_
 
Top